single-sortiment.php

Doručenky Obálky

  • dostupné vo formáte B6 (125 x 176mm), C5 (162 x 229mm), C4 (229 x 324mm)
  • vyrobené z bieleho ofsetového papiera alebo recyklovaného šedého papiera, plošná hmotnosť 80-100 g/m2
  • so samo-prepisovacím papierom pod okienkom s perforovanými okrajmi
  • olizové alebo samolepiace so silikónovou páskou
  • vhodné na automatické spracovanie na poštových triediacich linkách

Typ prevedenia:

  • Doporučene
  • Doporučene – do vlastných rúk bez opakovaného doručenia
  • Doporučene – do vlastných rúk, opakované doručenie, nedoposielať
  • Doporučene – do vlastných rúk, opakované doručenie, doposielať

Mám záujem Produktový list