O nás

Inovácie majú význam

Sme moderná, zákaznícky orientovaná spoločnosť. Veríme, že vždy je priestor byť stále lepší. Kladieme vysoké nároky na štandardy kvality našich produktov. Spolu so zamestnancami tvoríme tím, ktorý na ceste za inováciami a technologickým rozvojom ponúka zákazníkom obchodné príležitosti budúcnosti. Veľký podiel našich produktov je vyrobený z recyklovaných papierov a ekologických materiálov.

História

2024

2024

Realizácia inštalácie fotovoltického systému

2022

2022

Ukončenie investičnej akcie "Projekt 2022 Harmanec-Kuvert, sklad surovín"

2019

2019

Rozšírenie závodu o výrobu ekologických papierových tašiek.

2016

2016

Ukončenie výstavby expedičného terminálu o kapacite 4800 paletových miest.

2013

2013

Prvýkrát v histórii výroby v Brezne bolo vyrobených viac ako 1,5 miliardy obálok za rok.

2003

2003

Vytvorenie Joint - Venture a založenie Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Akcionármi tejto spoločnosti sa stala spoločnosť Mayer-Kuvert GmbH so sídlom v Heilbronn Nemecko a ECO - INVEST, a.s. so sídlom v Bratislave.

1991

1991

Celá výroba poštových obálok a tašiek bola presunutá z Harmanca do Brezna. Výroba v Harmanci mala bohatú tradíciu spätú s rokom 1941 a v Brezne sa stala ťažiskom výroby.

1918

1918

V rokoch 1914 - 1918 sa závod prispôsobil vojenským požiadavkám a začali sa vyrábať obaly na balenie streliva. Obaly boli dokonca potlačené vo vlastnej tlačiarni. Harmanecká papiereň vyvážala tovar do 46 krajín sveta. 29. júla 1918 továreň zasiahol veľký požiar.

1905

1905

Naša spoločnosť je postavená na mieste, kde v minulosti stáli bujakovské železiarne, ktoré vyrábali a spracovávali železo od 14.1.1799. Likvidovanú železiareň odkúpila účastinárska spoločnosť Karol Dávid a syn. Stalo sa tak na podnet o zriadenie náhradnej výroby v obci. Požiadavkám sa vyhovelo a v roku 1905 sa založila továreň na drevolátku, lepenku a škatuľky.

Akcionári