About us

Inovácie majú význam EN

EN Veríme, že vždy je priestor byť stále lepší. Kladieme vysoké nároky na štandardy kvality našich produktov, v čom nám pomáha práve náš záujem o neustály technologický pokrok. Spolu so zamestnancami tvoríme flotilu, ktorá na ceste za inováciami a technologickým rozvojom búra predsudky a ponúka zákazníkom obchodné príležitosti budúcnosti. Sme prirodzenou súčasťou vášho podnikania. Kvalita našich produktov vám otvára dvere k tomu, aby sme spoločne urobili svet lepším.

History

2022

2022

Ukončenie investičnej akcie "Projekt 2022 Harmanec-Kuvert, sklad surovín"

2019

2019

Rozširenie závodu o výrobu ekologických papierových tašiek.

2016

2016

Ukončenie výstavby expedičného terminálu o kapacite 4800 paletových miest.

2013

2013

Prvý krát v histórii výroby v Brezne bolo vyrobených viac ako 1,5 miliardy obálok za rok.

2003

2003

Vytvorenie Joint - Venture a založenie Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Akcionármi tejto spoločnosti sa stala spoločnosť Mayer-Kuvert GmbH so sídlom v Heilbronn Nemecko a ECO - INVEST, a.s. so sídlom v Bratislave.

1991

1991

Celá výroba poštových obálok a tašiek bola presunutá z Harmanca do Brezna. Výroba v Harmanci mala bohatú tradíciu spätú s rokom 1941 a v Brezne sa stala ťažiskom výroby.

1918

1918

V rokoch 1914 - 1918 sa závod prispôsobil vojenským požiadavkám a začali sa vyrábať obaly na balenie streliva. Obaly boli dokonca potlačené vo vlastnej tlačiarni. Harmanecká papiereň vyvážala tovar do 46 krajín sveta. 29. júla 1918 továreň zasiahol veľký požiar.

1905

1905

Naša spoločnosť je postavená na priestoroch bývalej bujakovskej železiarne, ktorá vyrábala a spracúvala železo od 14. januára 1799. Takto likvidovanú železiareň odkúpila účastinárska spoločnosť Karol Dávid a syn. Stalo sa tak na podnet o zriadenie náhradnej výroby v obci. Požiadavkám sa vyhovelo a v roku 1905 sa založila továreň na drevolátku, lepenku a škatuľky.

Investors