„Projekt 2022 Harmanec-Kuvert, sklad surovín“

20. októbra 2022

Dňa 20.10.2022 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie investičnej akcie.