Fotovoltaický systém

17. October 2022

Zahájili sme realizáciu inštalácie fotovoltaického systému.