SVKENGGERCZERUSHUN

Verejné súťaže

Realizácia projektu EU :

Zníženie energetickej náročnosti jestvujúcich výrobných

a prevádzkových objektov, modernizácia tepelného hospodárstva.

scan1
scan2