SVKENGGERCZERUSHUN

História spoločnosti

1905

Založená továreň na drevolátku, lepenku a škatuľky, účastinárska spoločnosť Karol Dávid a syn, Bujakovo – Brezno.

1918

Harmanecká papiereň vyvážala tovar do 46 krajín sveta.

1948

Lepenkáreň Karol David a syn v Bujakove sa pričlenila k Spojeným papierňam v Harmanci, ktoré vznikli roku 1946 spojením s pobočnými závodmi v Slavošovciach a Gemerskej Hôrke

1991

Z Harmanca do Brezna presunutá celá výroba poštových obálok a tašiek, ktorá mala v Harmanci bohatú tradíciu spätú s rokom 1941 a v Brezne sa stala ťažiskom výroby.

2003

Vytvorenie Joint – Venture a založenie Harmanec Kuvert, spol. s. r. o.
Akcionármi tejto spoločnosti sa stala spoločnosť Mayer – Kuvert GmbH so sídlom v Heilbronne, Nemecko a ECO – INVEST, a. s. so sídlom v Bratislave.

2006
Prvý raz v histórii výroby  v Brezne bolo vyrobených viac ako 1 miliardy obálok. V roku 2006 bolo vyrobených 1,043 miliardy obálok.