?> Historie společnosti | Harmanec - Kuvert | obálky, obálky s potlačou, poštové tašky, doručenky,Cygnus Excellence
SVKENGGERCZERUSHUN

Historie společnosti

1905

Založena továrna na dřevovinu, lepenku a krabičky, účastinná společnost Karol Dávid a syn, Bujakovo – Brezno.

1918

Harmanecké papírny vyvážely zboží do 46 krajin světa.

1948

Lepenkárna Karol David a syn v Bujakově se přičlenila k Spojeným papírnám v Harmanci, které vznikly v roce 1946 spojením s pobočkami  Slavošovce a Gemerská Hôrka

1991

Z Harmance do Brezna přesunuta celá výroba poštovních obálek a tašek, která měla v Harmanci bohatou tradici spjatou s rokem 1941 a v Brezně se stala těžištěm výroby.

2003

Vytvoření Joint – Venture a založení Harmanec Kuvert, spol. s. r. o.
Akcionáři této společnosti se staly společnosti Mayer – Kuvert GmbH se sídlem v Heilbronnu, Německo a ECO – INVEST, a. s. se sídlem v Bratislavě.

2006
Poprvé v historii výroby  v Brezně bylo vyrobeno více než 1 miliarda obálek. V roce 2006 bylo vyrobeno 1,043 miliardy obálek.